Tájékoztatásul közöljük, hogy az Elnökség a kihirdetett veszélyhelyzet után online ülések megtartásával végzi a munkáját.
A taggyűlés elhalasztása miatt a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. § alapján a kamara költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az elnökség jogosult elfogadni.
Az elnökség május 4-én tartott online ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi beszámolót, költségvetést, valamint a 2020. évi költségvetési tervet, és meghozta a következő taggyűlési hatáskörbe tartozó határozatokat:
19/2020. (05. 04.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2019. április 10-i taggyűlés óta végzett tevékenységről szóló beszámolót, az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

20/2020. (05. 04.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara Elnöksége a Kamara 2019. évi költségvetés teljesítését 13.503 eFt összes bevétellel, 12.165 eFt összes kiadással, 1.338 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

21/2020. (05. 04.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara Elnöksége a Kamara 2020. évi költségvetési tervét 11.821 eFt bevételi, 11.821 eFt kiadási összegben, 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

Az így meghozott határozatokat a taggyűlés a veszélyhelyzet megszűnését követő, legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülésének napirendjére kell tűzni.

A kamara elnökségének az elmúlt évi munkáról szóló beszámolója, a felügyelő bizottság jelentése, a kamara 2019. évi számviteli beszámolója, 2019 évi költségvetés teljesítése, és 2020. évi költségvetés terve a linkkekre kattintva olvasható!
A kamara elnökségének a vészhelyzet ideje alatt hozott határozatai a honlap elnökségi határozatai között tekinthetők meg!

Fajzi Tamás elnök