1/2016. (07. 04.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12. szám alatti 204/A/1 helyrajzi számon bejegyzett, 35,25 m2 alapterületű tárgyaló helyiséget a kamara megvásárolja négymillió forintért, amelyet a 2016. évi Miniszterelnökségi pályázati összegből, egymillió-ötszázezer forint összegű tartalékalap igénybevételével egyenlít ki.

2/2016. (07. 04.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2016. évi módosított költségvetési tervét 12.689,- eFt bevételi, 14.189,- eFt kiadási összegben, 1.500,- eFt kamarai tartalék igénybevételével, 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.